Contact 

© Copyright 2019 Passend Onderwijs Groningen

Postadres

Postbus 6078

9702 HB Groningen

Commissie van Advies

Als een leerling toegang wil krijgen tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs, dan heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het SWV GO heeft een eigen beleid opgesteld voor het beoordelen van de toelaatbaarheid naar het VSO (formele toets) en de manier waarop het de advisering door deskundigen organiseert. Binnen het SWV GO is de Commissie van Advies (CvA) verantwoordelijk voor het afgeven van deze adviezen. De CvA wordt provinciaal vormgegeven, samen met het SWV VO 20.01 en het SWV 20.01 PO Provincie Groningen. De CvA wordt functioneel aangestuurd door het SWV PO 20.01. De toelaatbaarheidsverklaringen worden ondertekend door de secretaris van het Dagelijks Bestuur of in opdracht door de projectleiding. In geval van bezwaar en beroep is het Dagelijks Bestuur van SWV GO het eerste aanspreekpunt.
U kunt hier het aanmeldingsformulier downloaden.
U kunt hier de Handreiking TLX SO SBO CVSO downloaden.
U kunt hier de Handreiking Ouders verwijzing speciaal onderwijs downloaden.
U kunt hier de factsheet TLV routes downloaden.
Contactgegevens:
Commissie van Advies
Postbus 8061
9702KB Groningen
Tel: 050-5209120
Email: info@cvagroningen.nl